Om forfatterne

Tove Dahl Solbu er lærer i grunnskolen i Asker med lang undervisningserfaring fra barnetrinnet. Hun har musikkutdannelse fra Musikkonservatoriet og Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som kordirigent, sitter i referansegruppa for Den kulturelle Skolesekken i Asker og var med i fagplangruppa for utarbeidelsen av musikkfaget i forbindelse med L-97.


Morten Sæther er førstelektor i musikk ved førskolelærerutdanningen ved Dronning Mauds Minne Høgskolen i Trondheim. Han har gitt ut artikler og bøker i musikk og har lang undervisningserfaring fra småskolen og kulturskole. I tillegg har han mange års erfaring med kor og korps for barn og ungdom.           

Odd-Magne Bøe er førstelektor i musikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har i tillegg bred erfaring som allmennlærer og musikklærer i grunnskolen. Han er også medforfatter til MusikkisuMs Sangbok og har gitt ut Musikkdidaktikk for grunnskolen som ble utgitt i 2005.

Kai Lennert Johansen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har mange års erfaring fra grunnskolen, fra musikk- og kulturskole og videregående skole. Han er aktiv som korleder, komponist og arrangør. I tillegg har han gitt ut en rekke hefter og bøker og er også medforfatter på Cappelens musikkverk for ungdomstrinnet, TEMPO!.

Fridtjof Hjertaas er musikklærer i ungdomsskolen og arbeider også som musikkprodusent, arrangør og korpsdirigent. Han har i tillegg vært med i den sentrale læreplangruppa for musikk i grunnskolen.


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.03.2006

© Cappelen Damm AS